Co-Design

Hoe kun je meer zicht krijgen op een ingewikkeld maatschappelijk vraagstuk ? En hoe creëer je samen met de -soms kwetsbare- betrokken mensen gedragen sociale innovaties ? Wiens ervaringen en wiens vakmanschap zijn er nodig om samen kansrijke ideerichtingen te bedenken, deze vorm te geven en vervolgens te realiseren ? Deze vragen probeert Wina Smeenk te beantwoorden in Co-Design processen met de mensen die het betreft, het bedrijfsleven, overheden, zorginstellingen en kennisinstellingen.

 

Vanuit haar innovatie en co-design bureau Wien's ontwerperschap ondersteunt en begeleidt Wina samenwerkingsverbanden, organisaties, teams en professionals bij het onderzoeken van multi-stakeholder vraagstukken. De focus ligt op sociale thema's zoals o.a. dementie, rouw, armoede, samenleven en -werken, opvoeden-opgroeien-ouderschap, 21st century skills ea. En de nadruk ligt op de kwetsbare mensen hierin, denk aan ouderen, jongeren, kinderen, ouders, mensen met een beperking, et cetera.  

 

Sociale Innovatie

Een door Wina op maat ontwikkeld en gefaciliteerd empathisch co-design proces leidt tot een betekenisvolle visie en gedragen strategie en beleid. Dit leidt vervolgens tot kansen voor verandering en sociale innovatie. De oplossing kan het co-design proces zelf al zijn of de daaruit voortvloeiende en nog te ontwerpen modellen, diensten en of producten.

Participatie en Co-creatie

In creatieve bijeenkomsten met de verschillende betrokkenen worden ervaringen, gevoelens, kennis en expertise aangaande het vraagstuk uitgewisseld. In dialoog en door creatieve interactie ontstaat begrip voor elkaars perspectieven. Dit brengt een beter zicht op het vraagstuk. Samen zoeken belanghebbenden kansen voor verbetering en creëren ze gedragen innovaties..