RECENT COACHING

Shake-it! een Design Thinking Boek, een Spel, en 36 Methodekaarten

Als je klein bent leer je door naar anderen te kijken, gedrag te kopieren en dingen uit te proberen. Dat doe je al spelend. Spelen is ontdekken en leren. Precies om die reden hebben Wina Smeenk en Agnes Willenborg de kenmerken van Design Thinking in een spelvorm gegoten. Shake it als spel biedt structuur en handvatten om kennis te maken met het gedachtegoed van Design Thinking. Wie Shake it speelt merkt hoe inspirerend het is om samen met anderen vraagstukken te onderzoeken en met oplossingen te experimenteren.

Shake it! is een praktisch Design Thinking spel voor professionals, managers, docenten, studenten, ondernemers, ambtenaren, coaches en of trainers die een vraagstuk in gezamenlijkheid willen verkennen en tot innovatieve ideeën voor verandering willen komen. Het spel en de methodekaarten brengen inspiratie, energie en bovenal plezier!

Heldere recensie

Bestellen

Nieuwe Deeltijd CMD geaccrediteerd

De afgelopen 1,5 jaar ondersteunde Wina de Hogeschool Arnhem Nijmegen in het opzetten, uitontwikkelen en implementeren van de nieuwe deeltijd opleiding CMD. Het nieuwe onderwijsarsenaal geeft deeltijders de kans op leerwerkplek leren en om leerwegonafhankelijk een Communicatie Media Design HBO diploma te halen.  De accreditatie commissie is ook positief!

 

Participatie in Revalidatie

Met Christine Dedding ontwikkelde Wina Smeenk de Participatietafel. De creatieve 'tafels' ondersteunen op een speelse manier de dialoog tussen verschillende groepen mensen, die betrokken zijn in een zorginnovatie traject. De aanpak faciliteert de mensen ‘aan tafel’ op een creatieve manier successen en dilemma's uit te wisselen en samen actiepunten te formuleren. 

RECENT CO-DESIGN

Co-Design tussen gemeente en bewoners

Het Cube design museum vroeg mij in het kader van het H2020 SISCODE project om mee te denken over hun co-design proces met de gemeente Ransdaal en het vervolg te faciliteren. Samen met bewoners en gemeente medewerkers is er vervolgens een mooi instrument ontstaan dat participatie makkelijker zou moeten maken: het Co-Design Canvas met haar manual.

Download
Co-Design Canvas_NL_2021.pdf
Adobe Acrobat document 2.4 MB

Participatie en Co-design in Brainport Smart district

Brainport Smart District wordt een slimme woon- en werkwijk waar de stedenbouwkundige omgeving is ontworpen in samenhang met nieuwe technologieën voor vervoer, data, gezondheid, energieopwekking en opslag, en circulair bouwen. Ook spelen bewoners een belangrijke rol in de ontwikkeling van hun eigen leefomgeving.

Sinds een jaar begeleidt en adviseert Wina kennisinstellingen, gemeente, bewoners, en bedrijven in dit innovatieve quadruple helix proces als participatie programma manager. 

Mediawijs opvoeden

Met Krista Okma (opvoedingsdeskundige) begeleidde Wina Smeenk het netwerk van mediawijzer.net in een co-design traject. Samen met opvoedingsexperts, professionals en ouders ontwikkelden we een communicatiemodel voor media opvoeding: de MediaDiamant. De Media Diamant werd inclusief een theoretisch kader midden April gelanceerd op de media ukkie dagen en op het mediawijzer netwerk event MNX17.

De mediadiamant is bedoeld om het gesprek tussen ouder en kind over de verschillende kanten van media op-voeding op gang te brengen. Op elke kant van de diamant worden naar aanleiding van een van de vijf thema's (balans, veilig, samen, inhoud, plezier) praktische tips en informatie gegeven. De tips kunnen naar eigen inzicht worden toegepast, af-hankelijk van eigen opvoedstijl en je gezinssituatie. Het theoretische kader geeft meer achtergrond informatie, alle gebruikte onderzoeken en een verantwoording over de inhoudelijke totstandkoming van de MediaDiamant.

RECENT in de media

Dementie zal nooit echt te simuleren zijn, maar dit komt frustrerend dichtbij.

Heiba Targhi Bakkali schreef over de dementie simulator in de correspondent 

 

"Na een minuut of tien in een tot dementie simulator omgebouwde zeecontainer wil ik het bijna uitschreeuwen: "Waarom praten jullie over mij?" Ik word tot mijn frustratie niet voor vol aan gezien en juist daarom is twintig minuten in de dementie simulator zo'n leerzame ervaring." 

Foto: Jaqueline Gielen

Beleef Dementie

Wina ontwikkelde een empathisch co-design onderzoek passend bij de doelen van de dementie simulator: creëer compassie bij gezonde mensen voor mensen met dementie. Om in de simulator een geloofwaardige ervaring te kunnen garanderen was het essentieel de belevingen van mensen met dementie in hun sociale en fysieke omgeving als bron voor het ontwerp te nemen. Het inzetten van empathische design technieken bleek zeer geschikt om authentieke verhalen te oogsten en over te dragen aan het ontwerpteam van IJsfontein. Zo ontstond een eerste script voor de simulator inhoud en het idee voor de woonkeuken waar het verhaal van 20 minuten zich afspeelt.

Foto: Jaqueline Gielen

Innoveren voor de gezondheidszorg van morgen

Wina Smeenk en Antonio A'tjak ontwikkelde met de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij en de Provincie Brabant een vernieuwende verantwoordingsvorm voor innovatie gelden. Naar aanleiding van co-design werksessies met zowel de provincie, de BOM, het MKB, zorginstellingen en kennis-instituten ontwikkelden we een  e-book. Het e-book geeft een overzicht van de leerervaringen van de deelnemers aan het zorgeconomie innovatie programma van de BOM. Waardecreatie, samenwerken en zakelijke factoren bleken de leidraad te vormen voor de innovatie lessen die benoemd werden.