Co-design en Empathie

Het je kunnen inleven in en willen begrijpen van de emoties, aspiraties en motivaties van andere mensen in een bepaalde situatie noemen we empathie. Empathie inspireert en geeft focus aan je visie, strategie of beleid. Daarmee vormt empathie de basis voor verandering. Een co-design proces ondersteunt zowel publieke als private sectoren bij het bouwen van een gedragen visie, die bottom-up behoeften van mensen verbindt met top-down doelen van organisaties en vice versa.

 

Om betekenisvol te innoveren is het van belang om actief te zoeken naar nieuwe inzichten  bij je klanten of doelgroepen. Door alle perspectieven -denk aan die van het management, medewerkers, leveranciers, gebruikers, klanten, cliënten  of burgers- te horen ontstaat begrip voor elkaar en ontstaan kansen voor innovatie. Een co-design aanpak vereist een open houding van de deelnemers en een bereidheid tot samenwerken. Daarnaast is de inbreng van je belangen, inhoudelijke kennis, persoonlijke ervaring en invloed belangrijk. Het creatieve proces leidt tot praktische inzichten.

 

Co-reflectie

Samen de huidige context van het vraagstuk bekijken en hierop reflecteren. Zo leren we welke waarden aanleiding kunnen zijn voor een verandering of innovatie.

 

Co-creatie

Samen ideeën genereren en interventies bedenken en hiermee experimenten uitvoeren in de context van het vraagstuk. Zo kunnen we ervaren of en hoe nieuwe ideeën kunnen helpen.

 

Co-operatie

Samen met alle betrokken partijen en mensen de verandering en innovatie omarmen en implementeren en zo sociale impact realiseren.

 Welzijn & Design

Wina verbindt welzijn -kwaliteit van leven- aan design en creëert samen met de betrokken mensen gedragen sociale innovaties. Deze aanpak is terug te zien in de verschillende projecten die Wina al heeft begeleidt. 

Innovatie & Impact

Co-design helpt om beter zicht op sociale, economische en  ecologische uitdagingen te krijgen. Welk proces passend is hangt af van de situatie waar het vraagstuk speelt. Een verkennende dialoog of workshop helpt al om het vervolg proces helder te krijgen.

Praktijk & Onderzoek

Wina's ervaring in het begeleiden van co-design processen met het bedrijfsleven, de zorg, overheden en kennisinstellingen maakt haar een specialist in het verbinden van de sociale en zakelijke wereld en praktijk en academie. Dit vertaalt zich ook in wetenschappelijke publicaties over empathische co-design processen.