Design Onderwijs & Onderzoek

Vaak nemen we in innovatie processen eerst het 'afstandelijke' derde-persoonsperspectief aan. We bedenken welke problemen er spelen voor mensen en hoe we dat voor hen kunnen oplossen. Inmiddels weten ontwerpers dat het goed is ook het 'compassievolle' tweede- persoonsperspectief aan te nemen. Dan treden we mensen, die betrokken zijn in het vraagstuk, actief tegemoet. Met hen pluizen we het vraagstuk uit en samen zoeken we dan naar oplossingen. Daarnaast is het van belang dat ontwerpers hun eigen relevante ervaring en gevoelens met betrekking tot het vraagstuk inbrengen en inzetten. Ontwerpers en onderzoekers kunnen leren om meer bewust ons 'ervaringsdeskundige' eerste-persoons perspectief mee te nemen in innovatie- en veranderprocessen. Wina gelooft dat door bewust vanuit al deze verschillende perspectieven naar een design vraagstuk te kijken we het vraagstuk beter kunnen doorgronden, beter leren begrijpen en zo beter passende ideerichtingen kunnen bedenken. 

 

Design onderwijs

 

Wina is sinds 2004 actief in het opzetten en uitvoeren van design onderwijs. Zo heeft  ze de faculteit van het Industrial Design aan de Technische Universiteit Eindhoven mede opgebouwd en was ze vanaf het begin betrokken bij het opzetten van THNK the Amsterdam School of Creative Leadership. Ook voerde ze een verkenning uit voor een master opleiding Design Thinking en adviseerde ze bij het opzetten van een brede bachelor Engineering aan de Hogeschool van Amsterdam en de deeltijd opleiding CMD aan de Hogeschool van Arnhem Nijmegen. Inmiddels is ze betrokken bij Hogeschool Inholland als lector Societal Impact Design.

 

De onderwijs programma's, die Wina in co-creatie ontwikkelt zijn vernieuwend, in die zin dat ze naast vakinhoudelijke ont-wikkeling op competenties en capaciteit (attitude, skills en knowledge) juist ook persoonlijke ontwikkeling centraal stellen. Iedere deelnemer (student) wordt in staat gesteld daarbij een uniek eigen leerpad met persoonlijke uitdagingen en leerdoelen te volgen gevoed door coaching van professionals uit het veld. Deelnemers leren in concrete projecten met de praktijk. Reflectie op de activiteiten leidt bij de deelnemers tot praktische inzichten en een life long learning mind-set. 

Ontdek voor, met en tussen de mensen, die belang hebben bij het design vraagstuk, kansen voor innovatie.

Co-design onderzoek

 

Sinds 2016 is Wina als buitenpromovendus, PhD kandidaat, verbonden aan de Technische Universiteit van Eindhoven. Haar wetenschappelijke publicaties over diverse co-design modellen en methoden, die in te zetten zijn door design teams in ontwerp processen met kwetsbare mensen, zijn hieronder te bekijken en te downloaden. Wina publiceerde onder andere in the International Journal of Design en in CoDesign, the International Journal of co-creation in Design and the Arts.

 

De wereld gekanteld

Lectorale rede voor lectoraat Societal Impact Design (2021)

The Co-Design Canvas

An for societal changes

Navigating Empathy, empathic formation in co-design 

PhD thesis (2019)

A comparison of leading frameworks leading to an Empathic Formation compass in co-design

Empathic Formation compass

Empathic Handover: How would you feel?

Handing over dementia experiences

Communicate Commemoration

Multi media solutions for mourning

1-10-100 method

Requirements from the void, learn from re-trial

Green Street Design

Technology solution for social cohesion

Interactive Green Street

Technology solution for social cohesion