Wat kunnen we samen doen ?

Vanuit haar innovatie en co-design bureau Wien's ontwerperschap ondersteunt Wina samenwerkingsverbanden, organisaties, teams en professionals bij het begeleiden (opzetten, faciliteren en uitvoeren) van innovatie processen. De focus ligt op het gezamenlijk verkennen van sociale thema's, waar vaak kwetsbare mensen bij betrokken zijn. We gebruiken co-design onderzoeksmethoden om mensen en hun context beter te begrijpen. Zo ontwikkelen we nieuwe en praktische inzichten. Op basis hiervan kunnen we strategische keuzes maken en betekenisvolle en realistische projecten opzetten waar de deelnemers eigenaar van zijn. Tijdens het onderzoek ontstaat voortschrijdend inzicht in zowel het vraagstuk en de problemen als in kansen. 

 

In innovatie processen leren we door te doen. Het leren leidt tot betere, betekenisvolle, efficiente en effectieve uitkomsten. Wina begeleidt deze leerprocessen. Ze begeleidt mensen -zowel teams als individuen- op strategisch inhoudelijk en procesmatig vlak. Ze komt niet haar kennis delen en vertrekt weer. Nee: ze wil met uw medewerkers samenwerken en intern capaciteit (op)bouwen, zodat als ze weggaat anderen het gedachtegoed verder kunnen uitdragen en kunnen inzetten. Zo bouwt ze bewust aan Design Thinking capaciteit op meerdere plekken in de organisatie(s).   

 

Onderzoek

Op zoek naar praktische inzichten en kansen op betekenisvolle innovatie ?

 

Wina zet co-design methoden in om mensen en hun context beter te begrijpen en vervolgens strategische keuzes te kunnen maken.

 • Behoeften onderzoek
 • Gebruikers onderzoek
 • Co-reflectie
 • Co-creatie

Aanjagen

Wina experimenteert op kleine schaal met (papieren) prototypes van mogelijke oplossingen. Zo leren we met elkaar wat wel en niet werkt in de betreffende situatie en hoe we ons idee kunnen verbeteren. We ontdekken samen wat mensen motiveert, wat ze wensen en verwachten. En zo creëeren we nieuwe waarde, diensten, relevantie en impact.

 

Innovatie Strategie

Op zoek naar een gedragen innovatie strategie voor een samenwerking ?

 

Wina vertaalt de uitkomsten van het co-design onderzoek in een heldere en betekenisvolle visie.

 

 • Visie
 • Strategie
 • Beleid

 

Inspireren

Samen met de betrokken mensen vertaalt Wina de praktische inzichten uit het co-design proces in een inspirerende en richtinggevende visie. Zo worden zowel de betrokken medewerkers als de organisatie(s) gemotiveerd om een ge-dragen en gezamenlijk innovatie plan op te stellen en uit te voeren. Vervolgens kunnen passende programma's, pro-ducten en diensten worden ontwikkeld.

 

Proces begeleiding

Op zoek naar coachende begeleiding (ook ad interim) in een innovatie proces ?

 

Wina ontwikkelt, organiseert en begeleidt innovatie en verander processen tot aan implementatie. 

 

 • Proces ontwikkeling
 • Proces begeleiding
 • Programma ontwikkeling
 • Programma management

Realiseren

Als een nieuwe innovatie omarmt wordt is er management en organisatie nodig om het project op gang te brengen en te houden. Wina kan als innovatie-manager, projectleider, of programma-manager teams en/of individuen in een innovatie proces begeleiden. Dit kan als meewerkend voorman (ad interim) of als facilitator in een of meerdere inspirerende workshop sessies.